ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรมกู้ข้อมูล RAID Server NAS Synology, QNAP, My Book

 NAS Data Recovery [Full] ดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ข้อมูลฟรี สำหรับ NAS, Synology, QNAP, My Book 

ReclaiMe โปรแกรมกู้คืนข้อมูล RAID ฟรี ไม่มีแอดแวร์ไม่มีสปายแวร์ไม่มีแถบเครื่องมือ ใช้งานง่ายๆ เพียงเปิดโปรแกรมแล้วเลือกกลุ่มดิสก์ RAID ของคุณ จากนั้นก็กู้ข้อมูลเลยรองรับทำงานร่วมกับ raid ทุกชนิดที่พบบ่อยที่สุด (raid 0, raid 5, raid 10)
ความหลากหลายของตัวเลือกการแสดงผล

ซอฟแวร์การกู้คืน RAID ของเราทำงานร่วมกับ

ชุดดิสก์ RAID ฮาร์ดแวร์การผลิตสำเนา RAID 1 ของอาร์เรย์หรือพารามิเตอร์ที่กำหนด สำเนาของอาร์เรย์ถูกกำหนดใช้โดยตรงหรือหลังจากการประมวลผลด้วย TestDisk เพื่อสร้างตารางพาร์ติชันบนสำเนา
ตั้งค่าซอฟต์แวร์ RAID ดิสก์ถ้าสมาชิกของอาร์เรย์ถูกจัดตำแหน่งเหมือนกันบนดิสก์ทั้งหมดในลักษณะที่คล้ายกับอาร์เรย์ของฮาร์ดแวร์
การตั้งค่าดิสก์ NAS เพื่อสร้างพารามิเตอร์หรือรูปภาพที่คุณสามารถใช้ต่อไปกับการกู้คืนไฟล์ ReclaiMe ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลอื่นๆหรือการกำหนดใช้ใน Linux


Password freedatarecovery

หมายเหตุ: 
เป็นโปรแกรมกู้ข้อมูลฟรี ที่ใช้งานกับ Windows เท่านั้น 
ไม่รองรับการทำงานบน Apple Mac หรือ Linux