ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันติด Bit Locker เอง จะหา Bitlocker Recovery Key ได้ที่ไหน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันติด Bit Locker เอง จะหา Bitlocker Recovery Key ได้ที่ไหน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถามรหัส Bit Locker Recovery Key ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

bitlocker never set up

ฉันจะหา Recovery Key ได้ที่ไหน?

ตามปกติแล้ว BitLocker จะมีการสำรอง Key เพื่อใช้ถอดรหัสไว้ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

  • ในบัญชีไมโครซอฟของคุณเอง: เพียงล็อคอินไปตามนี้ Sign in to your Microsoft account ไปที่เมนู อุปกรณ์ของฉัน แล้วเลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • หากไม่มีชื่ออุปกรณ์ของคุณ เป็นไปได้ว่า การติดตั้ง WIndow และ เปิดใช้งาน Bit Locker กระทำแทนโดยบุคคลอื่น ให้สอบถามกับบุคลนั้นหรือไอทีผู้ดูแลระบบของคุณ
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ: ที่เปิดใช้งานผ่าน Ad สามารถค้นหา Bit Locker Recovery Key ได้ที่ Azure AD account 

ฉันไม่สามารถค้นหา Bit Locker Key ตามวิธีข้างต้น ให้ลองติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เกี่ยวกับการตั้งค่า และ การปลดล็อค

หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณอาจต้องมองหาศูนย์กู้ข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ เพื่อช่วยเหลือ
What is my BitLocker recovery key?

Your BitLocker recovery key is a unique 48-digit numerical password that can be used to unlock your system if BitLocker is otherwise unable to confirm for certain that the attempt to access the system drive is authorized. This key may be stored in your Microsoft account, printed or saved as a file, or with an organization that is managing the device. The requirement for a recovery key in these cases is a critical component of the protection that BitLocker provides your data.