ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กู้อีเมล์ หรือ กู้ข้อมูลใน Google Drive ที่ถูกลบไป

กู้ข้อมูลใน Google Drive ที่ถูกลบไป

หากคุณเป็นผู้ใช้งานทั่วไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

กรณีได้มีการลบเมล์หรือไฟล์ใน Google Drive ไปแล้ว เรายังคงสามารถกู้คืนได้ในเวลาไม่เกิน 25 วัน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ไปที่หน้าการจัดการแอดมิน login เข้าสู่ระบบ Admin http://linkjust.com/S2CWc แล้วทำการเลือก User ที่ต้องการกู้คืนข้อมูล


กู้ข้อมูล Google Drive


2. ทำการเลือก User ที่ต้องการกู็ข้อมูล ทำการเลือก More และเลือก Restore Data


กู้คืน Google Drive


3. ทำการระบุวันที่ต้องการกู้ข้อมูล และเลือกชนิดข้อมูล